AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W NAPROMKU: OBOSTRZENIA W GM. OSTRÓDA I DĄBRÓWNO!

Kolejny ciężki okres dla rolników, także z powiatu ostródzkiego, w związku z kolejnymi ogniskami Afrykańskiego Pomoru Świń w naszej okolicy. Ostatnio Ogniska stwierdzono w Nowym Mieście Lubawskim, w miejscowości Chrośle w powiecie nowomiejskim oraz w Napromku w gminie Lubawa w powiecie iławskim. Po tym ostatnim przypadku wojewoda warmińsko-mazurski wydał rozporządzenie, które dotyka także rolników z części powiatu ostródzkiego z gmin Ostróda i Dąbrówno.

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem
ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Napromek, gmina Lubawa, powiat iławski
określa się:

1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby
stwierdzonego w miejscowości Napromek, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w powiecie iławskim, w gminie Lubawa: Czerlin, Lubstyn, Lubstynek, Napromek, Omule, Złotowo;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar
zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:

a) w powiecie iławskim:
– w gminie Lubawa: Byszwałd, Fijewo, Grabowo, Gutowo, Losy, Lubawa, Łążyn, Pomierki, Prątnica,
Rożental, Rumienica, Szczepankowo, Targowisko Górne, Tuszewo, Wałdyki, Wiśniewo;

b) w powiecie ostródzkim:
– w gminie Ostróda: Bałcyny, Giętlewo, Lipowo, Naprom, Zajączki, Pietrzwałd, Miejska Wola,
Wysoka Wieś, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Wygoda;
– w gminie Dąbrówno: Pląchawy, Tułodziad, Marwałd, Jagodziny, Klonówko, Wierzbica, Elgnowo;

c) w powiecie nowomiejskim:
– w gminie Grodziczno: Świniarc, Zwiniarz.

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych
w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii, zakaz ten nie dotyczy tranzytu
świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

4) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
4) posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
5) niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
6) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach publicznych trwałych tablic
z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
„UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
7) wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
8) zarządcom albo dzierżawcom obwodów łowieckich przeprowadzić poszukiwanie padłych dzików – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

OBSZAR ZAGROŻONY (czyli obszar w Gminach Ostróda i Dąbrówno)

Zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; zakaz ten nie dotyczy świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Nakazuje się

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
4) niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
5) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
„UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

Post Author: redakcja

2 thoughts on “AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W NAPROMKU: OBOSTRZENIA W GM. OSTRÓDA I DĄBRÓWNO!

  Gospodarz

  (31 sierpnia 2021 - 19:12)

  Zgodnie z pismem otrzymanym od powiatowego lekarza weterynarii, również miejscowość Samin z gminy Dąbrówno jest w strefie zapowietrzonej. Teraz pytanie – Redakcja ma złe informacje czy weterynaria specjalnie zwiększa obszar zapowietrzenia, tym samym wprowadzając większe zaostrzenia na większą ilość rolników?

   redakcja

   (31 sierpnia 2021 - 21:22)

   Sprawdziliśmy. W rozporzadzeniu wojewody z dnia 27 sierpnia o Saminie nie ma mowy. Może przy jakimś wcześniejszym rozporządzeniu przy innym przypadku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *