AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W GMINIE MORĄG, ZABITYCH ZOSTANIE 6480 ŚWIŃ!

Afrykański Pomór Świń w Gminie Morąg! Zabitych i zutylizowanych zostanie 6480 sztuk świń po tym, jak w gospodarstwie w Zawrotach stwierdzono tę chorobę zakaźną zwierząt.

Jak poinformowała Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza na swoim fanpagu 6480 sztuk zostanie zabitych i zutylizowanych. To8 przyapdek wykrycia tej choroby u świń w naszym województwie w 2020 roku.

Komunikat wydał Wamińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a rozporządzenie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie Adam Maciej Zimodro:

2 września 2020 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 6 480 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Zawroty, w gminie Morąg, powiat ostródzki. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). W gospodarstwach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

 

Specjalne środki zrządził powiatowy Lekarz Weterynarii. Określił on 2 strefy – zapowietrzoną i zagrozoną. W strefach tych obowiązują specjalne nakazy i zakazy.

Obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń to 3 km wokół ogniska choroby w Zawrotach. Znalazły sie w nim Zawroty, Żabi Róg i Ruś w Gminie Morąg oraz Białka, Florczaki i Kotkowo w Gminie Łukta:

Zakazuje się:

 

 

 1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie;\
 2. Transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie; zakaz ten nie dotyczy drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
 4. organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie;
 6. wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie.

Nakazuje się:

 1. oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie miejsc, w których przebywają świnie;
 4. niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 5. oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
 6. wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Obszar zagrożony wystąpieniem AFS sięga 7 km od strefy zapowietrzonej. Znalazły sie w nim miejscowości:

Tątławki, Wilnowo, Gubity, Kretowiny, Bogaczewo, Maliniak, Plebania Wólka, Piłąg, Kruszewnia, Gulbity, Dury, Morąg, Antoniewo, Jędrychówko, Silin, Wola Kudypska, Kudypy, Raj, Lubin, Morzewko, Wenecja, Słonecznik, Bożęcin, Bartężek, Prośno, Bramka (Gm. Morąg), Boguchwały, Pojezierce, Janowo (Gm. Miłakowo),Maronie, Komorowo, Ramoty, Nowe Ramoty, Łukta, Dragolice, Strzałkowo, Molza, Tabórz, Szeląg, Białka, Ględy, Trokajny, Gucin, Kozia Góra, Nowaczyzna, Swojki, Sobno, Mostkowo, Henryka Góra (Gm. Łukta), Tarda (Gm. Miłomłyn)

Zakazuje się

 

 

 1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie; zakaz ten nie dotyczy drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

Nakazuje się:

 1. oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie miejsc, w których przebywają świnie;
 4. niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 5. oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *