73% UCZNIÓW W POWIECIE OSTRÓDZKIM ZDAŁO TEGOROCZNY EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku w województwie warmińsko-mazurskim przystąpiło 8 542 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Najlepszym odsetkiem zdawalności może pochwalić się powiat nidzicki, gdzie aż 86% uczniów zdało maturę. Najgorzej pod tym względem było w powiecie braniewskim i gołdapskim,  odpowiednio 64 i 69%. W powiecie ostródzkim zdało 73% uczniów, co jest wynikiem co najwyżej średnim.

Lepiej w naszym powiecie wypadli absolwenci liceów, gdzie wskaźnik ten wyniósł 84%. Wśród absolwentów techników maturę zdało trochę więcej niż połowa przystępujących do egzaminu (57%).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego 2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego
nowożytnego.
Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak
i w części pisemnej.
Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2019 r.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *