WYNIKI KONTROLI U OSÓB NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 R.

W 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim wstrzymał wypłatę 1427 osobom na łączną kwotę ponad 1,2 mln złotych.

W 2019 r.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich 4093 osób. W konsekwencji – wobec 518 osób cofnięto zasiłki na łączną kwotę 712 tys. zł.

Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 909 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto świadczenia na łączną kwotę ponad 469 tys. złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. Przy drugim typie kontroli – mają do niego prawo, zarówno ZUS jak i płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Polega ona na kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem. Oznacza to, że sprawdzane jest czy chory, przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy też nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

 

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy
za I-XII 2019r.

L.P.

OZUS

Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA

Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku – liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy

Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli

Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr

w tys.

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM KRAJ

424,4

20 176

109 978

8 537,6

Warmia i Mazury

Elbląg

6,4

447

3337

275,9

Olsztyn

7,8

462

2766

193,3

RAZEM

14,2

909

6103

469,2

Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich
za I-XII 2019r.

L.P.

OZUS

Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM KRAJ

149 689

19 712

28 912,0

Warmia i Mazury

L.P.

OZUS

Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

Elbląg

1300

94

162,7

Olsztyn

2793

424

549,4

RAZEM

4093

518

712,1

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *