21 PAŹDZIERNIKA PIERWSZA TURA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

21 października 2018 odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych – wynika z rozporządzenia opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw. Datę wyborów wyznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Druga tura odbędzie się 4 listopada.

Z chwilą zarządzenia wyborów rusza kalendarz wyborczy. To właśnie wtedy startuje kampania wyborcza. Od tego momentu mogą tworzyć się komitety wyborcze. To również czas na zawiadamianie właściwych organów wyborczych o utworzeniu takich komitetów. Po przyjęciu zawiadomień przez organy wyborcze komitety mogą prowadzić agitację wyborczą i zbierać podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów.

W jesiennych wyborach samorządowych wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin.

Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad (16 listopada).

Premier mógł wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października 2018 r. a 9 listopada 2018 r. W tym wypadku w grę wchodziły trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

27 sierpnia upływa termin wykonania pierwszych czynności wyborczych – wynika z opublikowanego we wtorek kalendarza wyborów samorządowych.
Daty, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, zawiera kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.
Termin wykonania pierwszej czynności wyborczej – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej – upływa 27 sierpnia. Najpóźniej tego dnia należy też zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od skali działania i rodzaju komitetów wyborczych) o utworzeniu komitetu wyborczego.
Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Również do 6 października wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Zakończenie kampanii wyborczej, a tym samym cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.
W sumie kalendarz zawiera 15 pozycji – dat i związanych z nimi czynności wyborczych. Ostatnią z nich jest głosowanie, które odbędzie się w niedzielę 21 października w godz. 7.00-21.00.
Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.
Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym samym akcie określa się datę wyborów oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *