20 LUTEGO ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO RADY OSIEDLA PLEBISCYTOWEGO W OSTRÓDZIE

 20 lutego dobędą się wybory do Rady Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie, obejmującego ulice:

Olsztyńską od numeru 34 do numeru 36 i od numeru 55 do numeru 77, Plebiscytową, Spokojną, Osiedlową, Narożną, Łódzką, Feliksa Nowowiejskiego, Krótką, Jana Bażyńskiego, Jana Sembrzyckiego, Perską, Pauzeńską, Adama Asnyka, Lazurową, Tęczową, Brzegową, Letnią, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Michała Lengowskiego, Kosynierską, Leśną, Generała Andersa, Marii Zientary – Malewskiej, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Zofii Nałkowskiej, Marii Konopnickiej, Pana Tadeusza.

Wybory odbędą się że w dniu 20 lutego (środa) 2019 r. , w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostródzie

przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie.

Pierwszy termin wyborów o godz. 18.30

Drugi termin wyborów o godz. 18.45

Kandydatury może zgłaszać każdy mieszkaniec Osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy Inicjatywnej Mieszkańców Osiedla, Organizacji Społecznych i instytucji działających na obszarze Osiedla.

Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym osoby stale zamieszkałe na obszarze Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Plebiscytowego Mariusz Bojarowski

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *