15 TYS. ZŁ. GRZYWNY DLA KIEROWCY W SPRAWIE KOLIZJI NA S7 MIĘDZY OSTRÓDĄ A OLSZTYNKIEM

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z 20 marca 2023 r. wymierzył karę 15 tys. zł grzywny dla Jarosława W. obwinionego w sprawie niebezpiecznej kolizji na odcinku drogi ekspresowej S7 z Ostródy do Olsztynka. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku na początku listopada ub. roku przesłał do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o ukaranie Jarosława W. obwinionego o niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (tj. o czyny z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 19 ust. 3a Prawa o ruchu drogowym i art. 86 par. 1 kw).

Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło w dniu 6 sierpnia 2022 r. na odcinku drogi ekspresowej S7 z Ostródy do Olsztynka. Pisaliśy o niej m.in. tutaj: 33-LATEK Z ZARZUTEM W SPRAWIE ZAJECHANIA DROGI I KOLIZJI NA S-7 OSTRÓDA – OLSZTYNEK (VIDEO)

Według ustaleń policji Jarosław W., poruszając się samochodem osobowym marki Volkswagen Arteon nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdem, którym kierował a jadącym przed nim na tym samym pasie Seatem Ibiza. Ponadto, Jarosław W., nie zachował także szczególnej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Seata Ibizy jadącemu po pasie, na który zamierzał wjechać.

W ocenie policji, obwiniony takim zachowaniem zmusił kierowcę seata do zmniejszenia prędkości jazdy, a bezpośrednio po zmianie pasa na prawy, gwałtownie hamując bez uzasadnionej przyczyny, zmusił go także do gwałtownego hamowania. W rezultacie kierujący seatem stracił panowanie nad autem, kilkukrotnie uderzył w barierę energochłonną, po czym odbijając się od niej zjechał na lewe pobocze drogi. Zdaniem policji Jarosław W. stworzył tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Proces Jarosława W. rozpoczął się w dniu 9 stycznia 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Jarosław W. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. W związku z tym Sąd odczytał wyjaśnienia złożone przez niego w trakcie postępowania wyjaśniającego. Jarosław W. wyjaśniał wówczas, że nie był jedynym użytkownikiem Volkswagena Arteon i w dniu, kiedy doszło do zdarzenia nie kierował tym pojazdem.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 20 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Jarosława W. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu za to karę grzywny w kwocie 15 tys. zł. Sąd orzekł wobec obwinionego także  środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku i 2 miesięcy. Ponadto, obwiniony został obciążony kosztami postępowania.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia wskazał, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że Jarosław W. jest winny zarzucanych mu czynów. Zdaniem Sądu, stopień winy obwinionego i społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów jest znaczny.

Sąd orzekając o karze i środku karnym w stosunku do obwinionego miał na uwadze m.in. okoliczności tego zdarzenia. Obwiniony swoim zachowaniem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko dla pokrzywdzonego kierowcy i jego rodziny, ale także dla pozostałych uczestników ruchu. Sąd podkreślił, że tego dnia na tym odcinku drogi S7 ruch był wzmożony  i chwila nieuwagi jakiegoś innego uczestnika ruchu, który jechał za pokrzywdzonym i obwinionym mogła doprowadzić do o wiele bardziej poważnych skutków. W ocenie Sądu, to wielkie szczęście, że nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Sąd zwrócił również uwagę, że obwiniony po tym zdarzeniu zatrzymał pojazd , ale  niedługo potem odjechał, mając zapewne nadzieję, że jego udział w tym zdarzeniu nie zostanie potwierdzony. Tym samym pozostawił on pokrzywdzonych bez pomocy, której powinien im udzielić.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *