117 POCISKÓW ARTYLERYJSKICH, 7 MIN, 5 ZAPALNIKÓW I INNE NIEWYBUCHY ZNALEZIONO PODCZAS PRAC ZIEMNYCH W RYNIE

Tym razem większe znalezisko z czasów II Wojny Światowej zostało ujawnione w Rynie. Podczas prac ziemnych zostały wykopane niewybuchy, o czym pracownicy powiadomili giżyckich policjantów. Zabezpieczenie terenu i jego oczyszczanie trwało cztery dni. Saperzy zabezpieczyli łącznie 117 pocisków artyleryjskich, 7 min przeciwpancernych, 5 zapalników, 5 pocisków do granatnika, a także ponad 120 łusek od pocisku artyleryjskiego. Wszystkie przedmioty zostaną zdetonowane na poligonie.

Wezwani w sobotę (04.12.2021r.) policjanci na miejsce znaleziska w Rynie przedmiotów pochodzących z czasów II wojny Światowej potwierdzili, że są to pociski artyleryjskie. Wszystko wskazywało na to, że jest tam większa ilość niewybuchów.

Powiadomiono saperów z Giżycka, którzy podjęli natychmiastowe czynności oczyszczania terenu budowy. Do działań dołączyli również saperzy z Orzysza. Wspólne działania policji i żołnierzy trwały cztery dni. W ciągu dnia i nocy policjanci zabezpieczali teren, a saperzy metr po metrze sprawdzali wykopalisko i usuwali kolejne pociski, łuski, zapalniki i miny. Łącznie zabezpieczyli 117 pocisków artyleryjskich kal. 76 mm, 7 min przeciwpancernych, 5 zapalników, 5 pocisków do granatnika, a także ponad 120 łusek od pocisku artyleryjskiego. Wszystkie przedmioty zostały przewiezione na poligon, gdzie zostaną zdetonowane.

Policjanci ostrzegają, że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić! Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. O każdym takim znalezisku należy natychmiast powiadomić policję.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu:

 • Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!
 • W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić: POLICJĘ!
 • Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu policji:
  – opis przedmiotu (długość, średnica);
  – dokładne miejsce i data wykrycia;
  – dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.
 • Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.
 • Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.

Czynności realizowane przez jednostkę Policji:

 • Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
 • Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
 • Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
 • W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
 • W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
 • Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

Policja Warmińsko-Mazurska, (ic/kh)

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *